top of page
PHOTO-2024-02-19-05-06-07.jpg

חוות שקף

PHOTO-2024-05-02-18-58-17 (3).jpg

קבוצות עיבוד חד יומיות להתמודדות עם פוסט טראומה

החווה ממוקמת באזור פסטורלי בטבע ומאפשרת מרחב טיפולי אידיאלי. חברי הקבוצה מלווים במהלך כל היום על ידי צוות טיפול הנפש של העמותה ועוברים סדנת עיבוד מותאמת עבורם.

בנוסף כחלק מתהליך הטיפול הם לוקחים בעבודות החווה כמו ליקוט, דיר, שתילה ופעילויות חווייתיות נוספות.
 

לפרטים נוספים צרו קשר עם פז: 052-5380631

קיים שיתוף פעולה עם קהילות הנגב המערבי שפונו לאזור.
החווה שמה לה למטרה להוות מקום טיפול ומפלט לחבריי הקהילות בכל שכבות הגיל.

תושבי הקהילות ייקחו חלק פעיל בפיתוח החווה ויוכלו לראות בה בית ומפלט.

מרחב טיפולי לקהילות הנגב במערבי

PHOTO-2024-05-02-18-58-17 (1).jpg

פעילות החווה

7a04ad89-d4cf-46e8-9d81-aa3e88494318.JPG

שיתוף פעולה קהילתי אזורי

 שיתוף פעולה משמעותי עם מועצת לכיש ויישובי האזור אשר לוקחים חלק בהקמת החווה ובתחזוקה.

שיתוף פעולה משמעותי זה מאפשר לתושביי האזור הזדמנות לקחת חלק בליווי המעטפת הטיפולית הנדרשת לקבוצות שונות בחברה בעקבות המצב.

החווה מאמינה בחיבור חזק לאדמה ולטבע כדרך חיים וככלי טיפולי,

 כמו רעיית הצאן והטיפול בו, והתרחבות הפעילות החקלאית של החווה.

בימים אלו מוכשרת הקרקע לשתילת כרם ענבים, ובהמשך יוכשרו שטחים לגידול ירקות, צמחי תבלין ומרפא, עצי זית, ועצי פרי ונוי.

בנוסף החווה ממוקמת בלב יער אמציה העשיר בצמחי טבע, על כן קבוצות העיבוד עוברות סדנה של ליקוט הצמחים ובישול התוצרים.
 

מיקום החווה מייצר רצף חקלאי המאפשר התרחבות בטוחה של שטחים חקלאיים קיימים ושיתופי פעולה בין החקלאים. בנוסף חקלאי המושב לוקחים חלק משמעותי בפיתוח החווה ומסייעים בהכשרת הקרקע.

חזון חיבור לאדמה

PHOTO-2024-05-29-14-19-25.jpg
PHOTO-2024-02-19-05-10-42.jpg
bottom of page