top of page
ילדים יושבים בחוות רימון

תוכניות חינוכיות

מה עושים בחוות רימון

חוות רימון הינה חווה חקלאית חינוכית-טיפולית, שנועדה לסייע לבני נוער שאינם משולבים במערכת החינוך או מצויים על סף ניתוק.


החווה הינה יצרנית ומושתתת על חקלאות ככלי טיפולי המעצים את תחושת הביטחון העצמי, המסוגלות והערך העצמי.

חוות רימון

מרחבי הצלחה

מאפיה

המאפיה בחווה (בבניה בימים אלו) תאפשר חלל טיפולי לבני הנוער. הצורך בריכוז, העבודה בצוות קטן והתוצאות הסופיות המהירות יסייעו לבני הנוער לקבל כלים ומיומנויות.

משתלה

המשתלה (בתהליך הקמה) תייצר שתילי ירקות ושתילי נוי, לצד ייחורים ושתילים של עצי פרי למכירה.

בית מלאכה

בבית המלאכה (בתהליך הקמה) נייצר עבודות בעץ ובמתכת אשר יעצימו את בני הנוער ויתנו להם כלים פרקטיים לעתיד. אנו בקשר עם מפעל לעיבוד שבבי שמעוניין להציע לבני הנוער המתאימים עבודה במשרה מלאה בעתיד.

מסעות

במסעות אנו פורצים גבולות חדשים ומגלים את עצמנו מחדש. במדבר אין כמעט גבולות חיצוניים, ולכן בני הנוער נדרשים לשים לעצמם גבולות פנימיים. המסעות מגבשים ומחזקים את בני הנוער.

כיתת לימוד

לכיתת הלימוד בימים אלו 2 מטרות עיקריות - האחת היא לחזק לימודית את בני הנוער שאנו מאמינים שיכולים לשוב לספספל הלימודים. המטרה השניה היא לאפשר לבני הנוער שכבר לא ישובו למסגרת הלימודים אפשרות והזדמנות להשיג 12 שנות לימוד ו/או תעודת בגרות, ככלים למוביליות חברתית.

ניקיון היער

אנו שוכנים בלב יער להב ואורחים במרחב. פעם בשבועיים אנו יוצאים בשילוב עם מתנדבים ועם עובדי קק״ל לסיור ניקיון ביער להב, כחלק מהאחריות שלנו על הסביבה בה אנו נמצאים.

bottom of page