top of page
WhatsApp Image 2023-04-30 at 19.08.25 (1).jpeg

חיזוק החוסן של קהילות הנגב המערבי

אחד מהעקרונות לפיו פועלת העמותה הוא חיזוק הנגב, וקהילות הנגב המערבי הן דוגמה ומופת להתיישבות כזו.
אירועי השבעה באוקטובר הלמו בחוזקה בנגב המערבי כולו. האסונות שפקדו את האנשים, הלחימה הממושכת באזור והמרחק מהבית למשך זמן רב השפיעו על הקהילות ועל אנשיהן בצורה מורכבת ומשמעותית.

עמותת חוות רימון נפגעה גם היא באותו יום נורא.

לירן אלמוסנינו ז"ל, מנהל חוות להב, יצא מביתו להגן על יישובי הנגב המערבי ושם נהרג במהלך קרב גבורה.

אדריאן נטע ז"ל, מתנדבת קבועה בעמותה שהייתה כמו אמא לנערים והנערות בחוות רימון, נרצחה בקיבוצה האהוב בארי.

מתוך תחושת שליחות, והכרה בחשיבות הגדולה של שיקום הקהילות שנפגעו, והשבתן אל כור מחצבתן, העמותה החלה לפעול להקמת מרחבים בנגב המערבי אשר ישמרו את רוח החקלאות והקהילה, ובמקביל יאפשרו הפגה לנפש, פעילויות תרבותיות משותפות, עיבוד, תקווה, ריפוי ושיקום.

החווה הראשונה שמוקמת תהיה סמוכה לקיבוץ אור הנר ותשרת את קהילות וישובי הסביבה. החווה השניה שתוקם תהיה בסמיכות לקיבוץ רעים, ותשרת את קהילת אשכול.

זהו צו השעה שלנו כעמותה. אנו עומדים לצד קהילות הנגב המערבי באופן בלתי מתפשר.
יחד איתן, נבנה את המענה המתאים להן ביותר.

מודל שיקומי קהילתי מבוסס חקלאות

ודל שיקומי קהילתי מבוסס חקלאות-01.png

עבודת כפיים
(עבודה חקלאית)

שייכות

גוף-נפש

קהילה

מרחב מעורר השראה

מודל לחיזוק החוסן של קהילות הנגב המערבי

bottom of page